Nieuws

Bestuur 2019-2020

Tijdens de algemene ledenvergadering (ALV) van 18 juni ’19 zijn onder dankbetuigingen en applaus voor hun inzet Christiaan Workel (Senioren), Rudy ter Grote (Accommodatie), en Simone Horstman (Penningmeester) afgetreden.

Focus op technisch beleid en werving

Het bestuur 18-19 heeft tijdens de ALV de plannen voor de hervorming van het bestuur gepresenteerd. Het dagelijks bestuur blijft bestaan uit de voorzitter, penningmeester en secretaris, maar de bestuursfuncties Senioren en Accommodatie worden opgeheven. Daarvoor in de plaats komen de bestuursfuncties Werving en Evenementen en Rugbyzaken.
met deze wijziging wordt duidelijk dat de focus komt te liggen bij het opzetten van een strak technisch beleid, waarbij de opleiding van de spelers al in de jeugdopleiding zijn grondslag heeft, daarnaast is is het doel om als club groeien bij zowel de jeugdleden, als de senioren en de recreanten.
Met de bestuursfunctie Werving en Evenementen kan hierin een grote slag worden gemaakt, door de wervingsactiviteiten structureel op te zetten, waardoor de bekendheid van de club en het rugby wordt vergroot. Een goede manier om dat te bewerkstelligen is het opzetten van diverse evenementen, waaronder uiteraard clubactiviteiten voor de leden, sponsoren en anderen, toernooien, en promotieactiviteiten.

Met instemming van alle aanwezigen bij de ALV is dit voorstel tot hervorming van het bestuur aangenomen.

Nieuwe bestuursleden
Daaropvolgend zijn unaniem voor deze functies verkozen Simone Horstman als bestuurslid Werving en Evenementen, Edwin den Drijver als bestuurslid Rugbyzaken. En  Laurens van Gils is ook unaniem verkozen tot Penningmeester.

Bestuur 2019-2020
Hierdoor bestaat het bestuur voor seizoen 2019-2020 uit; 

Voorzitter: Manfred Geisink
Penningmeester: Laurens van Gils
Secretaris: Rense Deursen
Rugbyzaken: Edwin den Drijver
Jeugd: Edwin Lodder
Werving en Evenementen: Simone Horstman