Contributies

Contributies per 1 juni 2017 en zullen gelden voor het seizoen 2017-2018.

Leden Leeftijd Bondsbijdrage Clubcontributie Totale jaarcontributie
Guppen < 7 € 18,00 €   62,00 €   80,00
Turven 7 – 8 € 18,00 € 118,00 € 136,00
Benjamins 9 – 10 € 18,00 € 118,00 € 136,00
Mini’s 11- 12 € 23,00 € 113,00 € 136,00
Cubs 13 – 14 € 23,00 € 147,00 € 170,00
Junioren 15 – 16 € 29,00 € 141,00 € 170,00
Colts 17 – 18 € 50,00 € 154,00 € 204,00
Senioren 19+ € 67,00 € 203,00 € 270,00
Recreanten 19+ € 45,00 €   80,00 € 125,00
Magic Friends plus 19+ € 45,00 €   50,00 €   95,00
Magic Friends 19+ €   50,00 €   50,00
Beachrugby 7 – 16 € 10,00 €   50,00 €   60,00
Bruikleenkosten 5+ €   25,00 €   25,00

 

Korting op de contributie?
Voor bepaalde leden bestaat er de mogelijkheid bij de penningmeester korting te vragen op de in rekening gebrachte contributie. RCO Harlequins kent de volgende regelingen:

Nieuwe Jeugleden
Het bestuur heeft besloten dat alle nieuwe jeugdleden de eerste vijf trainingen gratis mee trainen. In deze periode kunnen zij op de trainingen kennismaken met de rugbysport. Indien na overleg met trainer en ouder(s)/verzorger(s) wordt besloten om binnen deze periode toch aan officiële wedstrijden deel te nemen wordt er vanaf dat moment contributie betaald.

Gezinnen waarvan meer dan twee personen lid zijn:
Deze gezinnen kunnen een deel van de contributie terugvragen. De eerste twee leden betalen normaal de contributie. Het derde lid kan 1/2 deel van de basis exclusief bondscontributie terug krijgen. Het vierde, vijfde enz lid kan de gehele basis exclusief bondscontributie terugkrijgen. De volgorde van de leden wordt bepaald aan de hand van de hoogte van de contributie. Het lid met de hoogste contributie wordt beschouwd als zijnde het eerste lid (Magic Friends tellen niet mee bij de gezinsregeling).

Student
Studenten, woonachtig buiten Twente, kunnen korting krijgen op hun contributie. Zij kunnen de helft van de clubcontributie terugkrijgen. Een senior die in aanmerking wil komen voor een studentenkorting dient een geldig kopie van de studenten ov-jaarkaart te overleggen.

Voor de teruggave kan achteraf een schriftelijk verzoek bij de penningmeester worden ingediend.