Contributies

Contributies per 1 juni 2017 en geldig tot en met het seizoen 2020-2021.

Leden Leeftijd Bondsbijdrage Clubcontributie Totale jaarcontributie  
Guppen < 7 € 19,00 €   61,00 €   80,00  
Turven 7 – 8 € 19,00 € 117,00 € 136,00  
Benjamins 9 – 10 € 19,00 € 117,00 € 136,00  
Mini’s 11- 12 € 24,00 € 112,00 € 136,00  
Cubs 13 – 14 € 24,00 € 146,00 € 170,00  
Junioren 15 – 16 € 30,00 € 140,00 € 170,00  
Colts 17 – 18 € 51,00 € 153,00 € 204,00  
Senioren 19+ € 69,00 € 201,00 € 270,00  
Recreanten 19+ € 45,00 €   50,00 €   95,00  
Magic Friends     €   50,00 €   50,00  

 

Korting op de contributie?
Voor bepaalde leden bestaat er de mogelijkheid bij de penningmeester korting te vragen op de in rekening gebrachte contributie. RCO Harlequins kent de volgende regelingen:

Nieuwe Jeugleden
Het bestuur heeft besloten dat alle nieuwe jeugdleden de eerste vijf trainingen gratis mee trainen. In deze periode kunnen zij op de trainingen kennismaken met de rugbysport. Indien na overleg met trainer en ouder(s)/verzorger(s) wordt besloten om binnen deze periode toch aan officiële wedstrijden deel te nemen wordt er vanaf dat moment contributie betaald.

Gezinnen waarvan meer dan twee personen lid zijn:
Deze gezinnen kunnen een deel van de contributie terugvragen. De eerste twee leden betalen normaal de contributie. Het derde lid kan 1/2 deel van de basis exclusief bondscontributie terug krijgen. Het vierde, vijfde enz lid kan de gehele basis exclusief bondscontributie terugkrijgen. De volgorde van de leden wordt bepaald aan de hand van de hoogte van de contributie. Het lid met de hoogste contributie wordt beschouwd als zijnde het eerste lid (Magic Friends tellen niet mee bij de gezinsregeling).

Voor de teruggave kan achteraf een schriftelijk verzoek bij de penningmeester worden ingediend.

Betaling
De contributie wordt via automatische incasso 2x per jaar afgeschreven. De kledinghuur bijdrage 1x per jaar. Voorafgaand aan de incasso’s krijgen de leden een bericht van de penningmeester.
Voor vragen over de betaling en voor alternatieve betaalmogelijkheden kan je contact opnemen met de penningmeester via penningmeester@harlequins.nl.

Stichting leergeld

Via de stichting Leergeld Oldenzaal Leergeld kan financieel steun worden aangevraagd voor sportbeoefening voor kinderen van 4 tot 18 jaar die in Oldenzaal wonen en van wie de ouders/verzorgers een inkomen hebben dat lager is dan 120 % van het bijstandsniveau. Op de website https://www.leergeld.nl/oldenzaal/ vind je meer informatie.