De club

RCO Harlequins is op de eerste zaterdag in juni 2005 opgericht. Na een lange periode van afwezigheid is er weer een actieve en bloeiende rugbyvereniging in Oldenzaal. De doelstelling van de vereniging is om in 2015/2016 met het 1e seniorenteam bij de eerste drie in de 4e klasse Oost van de Nederlandse competitie te eindigen.

Daarnaast zien we vooral mogelijkheden om het jeugdrugby in noordoost Twente nadrukkelijk op de kaart te zetten. Het bestuur heeft daarvoor een jeugdrugbybeleidsplan opgesteld dat uiteindelijk zal moeten leiden tot jeugdteams in de verschillende leeftijdsklassen. Dat kunnen en willen we niet alleen.

Zo zijn we actief op verschillende scholen om de rugbysport te promoten en willen we ons verder in ‘the picture’ spelen via de lokale media en door deelname aan verschillende sportieve activiteiten in Oldenzaal en omgeving. Rondom de pilaren; respect, passion, commitment, friendship, humor en pride. Ofwel rugby met een glimlach!

Huishoudelijk regelement

Download hier het huishoudelijk regelement van RCO Harlequins