Commissies

Binnen de Harlequins zijn een aantal commissies die ervoor zorgen dat de vereniging goed draait en iedereen gezellig van de rugby kan genieten.

Commissie taken contactpersoon  
Tappertcommissie Beheer van de catering en horeca Diana ter Grote Secretaris@harlequins.nl
Sponsorcommissie Beheer en acquisitie van sponsoren Dick Geisink sponsoring@harlequins.nl
Kledingcommissie Organisatie en aanschaf rugbykleding Tonischa de Sousa kc@harlequins.nl
Technische commissie Speltechnische zaken Senioren Edwin den Drijver rugbyzaken@harlequins.nl
Jeugd-, en jeugdtechnische commissie Coördinatie jeugd en jeugd TC Edwin Lodder jeugdrugby@harlequins.nl
Evenementen en werving Organisatie evenementen, ledenwerving en -behoud Simone Horstman evenementen@harlequins.nl
Accommodatiebeheer Beheer quins Inn, kleedkamers en velden Rudy ter Grote accommodatie@harlequins.nl
Kascommissie Checken financiële jaarstukken Frank Mulder & Frank Segerink penningmester@harlequins.nl
Redactie beheer website, social media, nieuwsbrieven. Vacature secretaris@harlequins.nl