vertrouwenscontactpersoon

De vertrouwenscontactpersoon (VCP) is het eerste aanspreekpunt voor vragen, vermoedens, meldingen, klachten en aangifte met betrekking tot grensoverschrijdend gedrag. De VCP is aanspreekbaar voor spelers, ouders van spelers, kaderleden, vrijwilligers en bestuurders.

De vertrouwenscontactpersoon verzorgt de eerste opvang en is het eerste aanspreekpunt. Hij/zij neemt meldingen aan, informeert over mogelijke vervolgstappen, verzorgt procesbegeleiding en heeft een adviesrol richting de vereniging. Een aantal concrete voorbeelden van wanneer er contact met de VCP opgenomen kan worden:

  • Opstellen van preventief beleid opstellen om (seksuele) intimidatie/grensoverschrijdend gedrag te voorkomen;
  • Er is sprake geweest van (seksuele) intimidatie/grensoverschrijdend gedrag, dit kan offline en online plaats hebben gevonden;
  • Er is iemand beschuldigd van (seksuele) intimidatie/grensoverschrijdend gedrag;

De VCP van de Harlequins is Jody van der Woning. Ze is bereikbaar via vertrouwenspersoon@harlequins.nl

LINKS

DOWNLOADS